กระดาษมีชนิดไหนบ้างแบ่งประเภทอย่างไร ?

กระดาษมีชนิดไหนบ้างแบ่งประเภทอย่างไร ? จากความแตกต่างทางด้านกรรมวิธีและความแตกต่างของเยื่อซึ่งนำมาใช้ , สารเคมีรวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ล้วนส่งผลให้ลักษณะของกระดาษแต่ล่ะประเภทมีความแตกต่างกัน คุณควรศึกษาถึงประเภทและชื่อของมันอย่างถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆที่คุณต้องการ สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการพิมพ์ โดยกระดาษมีลักษณะการใช้งานและชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ดังนี้… กระดาษบรู๊ฟ ทำมาจากเศษเยื่อไม้ป่น จึงมีราคาถูก แต่คุณภาพก็ต่ำตามลงไปด้วย นอกจากนี้ถ้าเก็บไว้ในระยะเวลานานๆ ก็จะกรอบและแดง ใช้สำหรับทำพิมพ์หนังสือราคาถูก , หนังสือพิมพ์ เป็นต้น กระดาษปอนด์ เนื้อชนิดดี มีคุณภาพสูง เยื่อได้มาจากการนำเศษผ้าผสมลงไปด้วย พร้อมเติมสารเคมี Sulfite ฟอกให้ขาวเป็นพิเศษ นำมาใช้พิมพ์งานที่มีค่า ต้องการความหรูหรา ดูดี เช่น ประกาศนียบัตร , สำหรับเขียนจดหมาย เป็นต้น กระดาษฟอกขาวหรือปอนด์ขาว ทำมาจากเยื่อเคมีฟอกขาว ผลิตขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ ใช้เขียนหนังสือหรือพิมพ์หนังสือ ใช้ทำสมุด ตลอดจนพิมพ์หนังสือทั่วไป กระดาษเหนียวหรือสีน้ำตาลห่อของ ทำจากเยื่อ Sulphate พร้อมใส่สีน้ำตาล มีความเหนียวมาก ใช้ห่อของรวมทั้งห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ กระดาษปก คือ กระดาษปอนด์ที่ผลิตออกมาให้หนาเป็นพิเศษ มีความเหนียวทนทาน แข็งแรง ไม่เสื่อมง่ายๆ ใช้ทำปกหนังสือ […]